درس مقدمه ای برتکنولوژی جراحی 

جلسه دوم        جلسه سوم        جلسه چهارم         جلسه پنجم

 

درس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

جلسه اول: دکتر حجتی قسمت 1    دکترحجتی قسمت دوم جلسه اول   

 

طرح درس روانشناسی عمومی و فردی اجتماعی 

جلسه دوم پایه های رفتار    جلسه اول رویکردها حوزه های روانشناسی

 

اسلاید های اموزشی و منبع امتحان کاراموزی CSR و رفتار اتاق عمل

ابزار جراخی اتاق عمل      اصول استریل و اتوکلاو        نخ های بخیه