دکتر حمید حجتی  معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول همزمان با روز دانشجو چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام دانشکده علوم پزشکی در دو رده خواهران و برادران در اذر 96 برگزار می گردد. مهلت ثبت نام تیم ها برای خواهران تا 20 آذر و قرعه کشی در تاریخ 21 آذر برگزار می گردد. قرعه کشی برادران در تاریخ 10 آذر برگزار می گردد.

شرایط شرکت در مسابقات

1- ورودی مسابقات خواهران برای هر تیم 15 هزار تومان می باشد. برای مسابقات برادران 20هزار تومان می باشد. پرداخت ورودی در روز ثبت نام الزامی می باشد.

2- هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می گردد. که بهتر است از کلاس و ورودی تیم ها باشد. مگر در شرایط خاص مثل کالاس هایی که جمعیت دانشجویی کمی دارند.

3- درطول مسابقات هیچ اسمی به لیست اضاقه نمی گردد. مگر انکه تیم ها جای خالی داشته باشند.

4- مسابقات در دو وقت 15 دقیقه ای برگزار می گردد. بعد از تساوی مستقیم ضربات پنالتی هر تیم 3 ضربه برنده مسابقه را تعیین می نماید.

5- در صورت کارت قرمز درهر بازی بازیکن از بازی بعدی محروم می گردد.

6- قانون 5خطا و پنالتی در مسابقات اجرا می گردد.

7- در پایان مسابقات به تیم قهرمان، اقای گل مسابقات جایزه تعلق و از بازیکن فنی، و بازیکن اخلاق تقدیر می گردد.

8- تمامی تیم ها ملزم به حضور در مسابقات می باشند و در وسط تورنمت حق انصراف ندارند.

9- به تمامی بازیکنان تیم ها لوح سپاس فرهنگی و به تیم قهرمان و نایب قهرمان در کنار اهدای جایزه لوح ورزشی تقدیم می گردد.

10- دانشجویانی که در مسابقات فوتسال شرکت می کنند در اردوی مشهد در اولویت قرار دارند.

11- مسئول ثبت نام اقای خدمتگذار دفتر انجمن علوم پزشکی دانشکده در طبقه چهارم