دانشگاه ازاد اسلامی علی اباد کتول در رشته کودکان 6نفر تکمیل ظرفیت می گیرد و شروع کلاس ها از اول ابان می باشد. لازم به ذکر است داوطلبان باید با ورود به سایت سازمان سنجش واحد علی اباد کتول را جز اولویت انتخاب نمایند.

لازم به ذکر است هزینه دانشگاه ازاد 2میلیون تومان کمتر از بین الملل است و از ترم دوم برای هر ترم 2میلیون وام با بهره 2درصد تعلق می گیرد.