مدیرکل آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از آغازانتخاب‌رشته در مرحله تکمیل‌ظرفیت کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم پزشکی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر فرهاد ادهمی‌مقدم، مدیرکل آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «داوطلبان تکمیل‌ظرفیت مقاطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس http://www.sanjeshp.ir رشته- محل‌های اعلام شده را انتخاب کنند.»