چاپ
بازدید: 389

اضافه شدن حیطه جدید بعنوان حیطه ششم در دهمین المپیاد علمی
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

اگر در هزاره گذشته، دانشگاهها افتخار خود را در توسعه مرزهای دانش و کشف نادیده ها و ناشنیده ها می دانستند و عمده
سرمایه های مالی و انسانی خود را برای نیل به این جایگاه مصروف می ساختند، در هزاره سوم، جامعه مأموریت های نوینی را از دانشگاهها مطالبه خواهد کرد. و آن چیزی نیست جز شناسایی مشکلات (Problems) و ارائه راهکارهای متناسب (Proper Solutions) درجهت رفع مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی بشر از این مجراست.

در هزاره سوم، حتی مرزهای جغرافیایی میان شهر و دانشگاه برداشته شده و دانشگاه به عنوان یک نهاد فعال در امور اجتماعی در بطن شهرها قرار دارد. حتی مردم عادی مانند کاسب و کارمند و راننده و ... می تواند بدون محدودیت وارد این سازمانها شده و آزادانه از نیازهای واقعی خود با اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دپارتمانهای مختلف صحبت کند و از آنها راهکار طلب کند. دانشگاه به راحتی با حوزه های سرمایه گذاری تعامل داشته و سرمایه گذاران نیز با خیال راحت از امنیت سرمایه گذاری خود در حوزه های دانشی سخن می گویند. پژوهشگران و اساتید نیز به جای تمرکز بر آموزش دانشجویان و نگارش و نشر مقالات و نتایج پژوهشها، عمده وقت خود را صرف تعامل با صنعت و جامعه، نوآوری و کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان برای خود و دانشگاه کرده و دانش خود را در جهت ارائه راه حل برای مشکلات واقعی برآمده از جامعه صرف می کنند و ....

این تصویر، واقعیت دانشگاههای کشور ما در سالهای آتی است. مسلماً در این دانشگاهها، همانطور که مأموریتها با دانشگاههای امروز متفاوت است، اساتید و دانشجویان و پژوهشگران آن نیز تفاوتهای مهمی با آنچه امروز دیده می شوند خواهند داشت. و شاید مهمترین وظیفه نهادهای سیاستگذار در این زمینه، آماده سازی جامعه دانشگاهی کشور برای پذیرش این تحول بزرگ است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت توجه به دانشگاههای هزاره سوم و ایجاد زمینه های لازم برای گذار به سوی این دانشگاهها، حیطه «کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم» به عنوان حیطه ششم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از سال جاری به حیطه های قبلی افزوده شده است. دغدغه متولیان برگزاری این رویداد بزرگ علمی جلب توجه نخبگان به این تحول شگرف از مجرای ایجاد رقابتی علمی –عملی در بستر المپیاد علوم پزشکی است.

جزئیات این حیطه که با موضوع «از نوآوری تا کارآفرینی» در این دوره المپیاد برگزار خواهد شد، متعاقباً به اطلاع دانشجویان و داوطلبان عزیز خواهد رسید.