انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول یکی از انجمن‌های فعال است که به‌تازگی در ارزیابی انجمن‌های علمی دانشجویی توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به کسب مقام نخست بین ۲۲۲ انجمن علمی دانشجویی سراسر کشور شد.

در همین راستا انجمن علمی دانشجویی پرستاری از واحد علی‌آباد کتول با ۴۱۱ امتیاز، انجمن علمی کامپیوتر از واحد لاهیجان با ۱۴۸ امتیاز، انجمن صنایع از واحد تهران غرب با ۸۶ امتیاز و انجمن کامپیوتر از واحد تهران غرب با ۸۶ امتیاز به‌ترتیب در گروه A+ قرار گرفته‌اند.