ضمن تبریک به دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برای موفقیت بزرگ دانشجویان واحد در دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و راه یابی سرکارخانم عاطفه تجری و دانیال مانگری به مرحله دوم المپیاد برای این دو عزیز آرزوی موفقیت پیروزی می گردد