کارگاه روش تحقیق در علوم پزشکی با موضوع پروپوزال نویسی در روز شنبه 26ابان 97 از ساعت 10الی 14 در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول با تدریس دکتر حمید حجتی برگزار گردید . در این کارگاه اصول اولیه تحقیق و مفاهیم ان به دانشجویان آموزش داده شد.