کتابجه واکسن برنامه کشوری

بهداشت مدارس

کمک های اولیه

بهداشت مواد غذایی1

بهداشت موادغذایی 2

بهداشت مواد غذایی3

بهداشت و مواد غذایی4

برای مبحث کلیات خدمات بهداشتی می توانید از کتاب اصول کلیات خدمات بهداشتی انتشارات سماط جلدی که در مورد پیشگیری و سلامت و بیماری ها هست استفاده شود.

برای اموزش بهداشت کتاب اموزش بهداشت و ارتباطات نشرجامعه نگر نویسنده علیزداه با جلد ابی رنگ خوب است

برای تغذیه کتابی که فایل ان هست برای خود اموزش و پرورش می باشد و متاسب است.

کتاب تست بهداشت مواد غذایی نشر دیباگران تهران هم توصیه می گردد

همکاران پرستاری و مامایی وبهداشت برای کسب اخرین اطلاعات در خصوص ازمون های ارشد و استخدامی و خدمات مشاوره ای به سایت زیر مراجعه نمایند.nursing-azmoon.ir

دکتر حمید حجتی مدیریت سایت

این منابع با توجه به فرصت باقی مانده یک ماه تا ازمون پیشنهاد می گردد