شرح وظایف EDO

 

جهت کسب اطلاع از اخرین ایین نامه های دفتر توسعه اموزش پزشکی وزارت بهداشت به سایت زیر مراجعه گردد

http://edc.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=180&fkeyid=&siteid=113&pageid=31989